COMPRIMA s. r. o.

Datové komunikační sítě

Strukturovaná kabeláž je obecné označení metalických a optických prvků, které umožňují propojení jednotlivých uživatelů v rámci počítačové sítě. Je to univerzální systém, který:

· podporuje přenos digitálních i analogových signálů,

· u něhož se přípojné body instalují i tam, kde momentálně nejsou potřeba,

· který používá datové kabely se čtyřmi kroucenými páry a optické kabely,

· u kterého se předpokládá dlouhá technická i morální životnost,

· jehož správná funkčnost je pro firmu stejně tak důležitá jako fungování elektrických rozvodů a dalších prvků firemní infrastruktury.

V případě klasických metalických vedení, která dnes v oblasti strukturované kabeláže v běžných pracovních prostředích dominují, tvoří rozvody strukturované kabeláže následující komponenty:

strukturovana_kabelaz

Copyright © 2009
COMPRIMA s. r. o.
All rights reserved